History of Personal Asia

ISTORIA PERSONAL ASIA

Over 6 years of experience

The history of Personal Asia Manpower continues the path initiated by Corona Business Projects, following the rebranding process from 2023. Below, we present some significant moments of the recruitment and placement agency in its history.

+ 0
YEARS OF EXPERIENCE
+ 0
CONTRIBUTORS
0 k
EMPLOYEES
0
ACCOMMODATION PLACES

ISTORIA PERSONAL ASIA

Every day with Romanian companies

The beginning of the Adventure

Corona Business Project

He started his journey with Ritu and Anant, who have worked and lived in Europe and Africa respectively for more than 20 years. They are aware of the need to accept and integrate diverse work cultures, as well as the distinct differences between Asian and European work cultures.

0

The year of the pandemic

Challenges and Solutions


A year in which the world stood still, and the year in which Personal Asia Manpower initiated the local recruitment division. Hundreds of Asians lost their jobs as companies were forced to close and reduce productivity overnight.

0

Voice of Asia

Podcast channel launch


The “Voice of Asia” YouTube channel is an essential platform for exploring the cultural diversity of the Asian continent. By addressing current social issues and promoting intercultural dialogue, “Voice of Asia” actively contributes to building a more understanding and harmonious world.

0

Leasing of personnel

Authorization

Personal Asia Manpower has been authorized by the Ministry of Labor as a temporary employment agency. Through this, Personal Asia Manpower can provide trained Asian workforce at any time.

0
0

Training inter-cultural

We ensure the needs of the market

Understanding the needs and challenges of the market, we introduce intercultural trainings. We are the only company that offers such training, thus ensuring performance in the work carried out.

0

Complete solutions

End-to-End Services


Personal Asia Manpower is the only company in the country that offers global recruitment, replacement at no extra cost, documentation assistance, cross-cultural trainings, accommodation facilities, Asian food, catering services, medical assistance as well as legal assistance for Asians.

0

Flexible Solutions

Strategic objectives


We have dedicated time to explore and deepen flexible workforce solutions adapted to the dynamics of an unpredictable economy. This process includes continuous evaluation and adjustment of strategies according to market developments.

0

Inceputul Aventurii

Corona Business Project

Și-a început călătoria împreună cu Ritu și Anant, care au lucrat și trăit în Europa respectiv Africa pentru mai mult de 20 de ani. Ei conștientizează necesitatea acceptării și integrării diverselor culturi de muncă, precum și diferențele distincte dintre culturile de muncă asiatice și europene.

0

Training inter-cultural

Asigurăm nevoile pieței

Înțelegând nevoile și provocările pieței, introducem traininguri interculturale. Suntem singura companie care oferă astfel de instruiri, asigurând astfel performanță în munca desfășurată.

0

Anul pandemiei

Provocări și Soluții

Un an în care lumea a rămas în loc, si anul în care Personal Asia Manpower a inițiat divizia de recrutare locală. Sute de asiatici și-au pierdut locurile de muncă, deoarece companiile au fost nevoite să închidă și să își reducă productivitatea peste noapte.
0

Solutii complete

Servicii End-to-End

Personal Asia Manpower este singura companie din țară care oferă recrutare la nivel global, înlocuire fără costuri suplimentare, asistență pentru documentație, traininguri interculturale, facilități de cazare, mâncare asiatică, servicii de catering, asistență medicală, precum și asistență juridică pentru asiatici.
0

Voice of Asia

Lansare canal Podcast

Canalul YouTube “Voice of Asia” reprezintă o platformă esențială pentru explorarea diversității culturale a continentului asiatic. Prin abordarea problemelor sociale actuale și promovarea dialogului intercultural, “Voice of Asia” contribuie activ la construirea unei lumi mai înțelegătoare și armonioase.
0

Solutii Flexibile

Obiective strategice

Am dedicat timp pentru a explora și a aprofunda soluții flexibile de forță de muncă, adaptate la dinamica unei economii imprevizibile. Acest proces include evaluarea continuă și ajustarea strategiilor în funcție de evoluțiile pieței.
0

Leasing de personal

Autorizare

Personal Asia Manpower a primit autorizație din partea Ministerului Muncii ca agent de muncă temporară. Prin aceasta, Personal Asia Manpower poate furniza oricând forță de muncă asiatică pregătită.