Colaborare interculturală pe axa încrederii

Colaborare interculturala pe axa încrederii

Introducere

Conceptul de încredere se poziționează drept coloana vertebrală a oricărei relații durabile și productive între angajat și angajator. Aceasta se bazeaza, în esență, pe sfera profesională pe două coordonate principale. Increderea rațională, profesională, ancorată în competență și performanță, și încrederea emoțională, relațională, ce are la bază conexiuni personale autentice și empatia reciprocă.

axa încrederii

Poveste reală: Experiența lui Arvind în România

Arvind este un bucătar profesionist din India care a sosit în România să lucreze în Alba Iulia la un restaurant. Proprietarul de aici îl verifica în permanență, îl critica, îl cicălea. În cele din urmă Arvind și-a dat demisia și a plecat în Sighișoara la Villa Franka. Proprietarul de aici stă uneori cu angajații (români și asiatici) până termină munca, gătește cu ei și stă la ceai și la povești din când în când. Arvind e foarte fericit și asta se reflectă în munca lui.

Analiza experienței lui Arvind

Studiind cazul lui Arvind, observăm că primul mediu de lucru nu încuraja construirea unei relații de încredere emoțională. Se centra exclusiv pe aspectul rațional și profesional al încrederii. Pe de altă parte, la Villa Franka, proprietarul a adoptat o abordare diferită. A facilitat construirea unei relații de încredere emoțională cu angajații săi, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra fericirii și performanței lui Arvind.

Încrederea rațională și profesională

Caracteristici și aplicabilitate în mediul profesional

Pe axa rațională a încrederii, importanța este dată eficienței și productivității în mediul profesional. Încrederea se construiește prin prestarea constantă și prin demonstrarea unor rezultate notabile în timp. De asemenea, această încredere poate fi fragilă, întrucât se bazează pe rezultate tangibile, care pot varia în funcție de diverse circumstanțe practice, cum ar fi profitabilitatea.

Exemple de relații rațional-profesionale

Având în vedere acest tip de încredere, putem observa relații profesionale stabile în contexte precum cele dintre Statele Unite și Arabia Saudită sau chiar în România. Parteneriatele profesionale sunt guvernate de reguli clare și obiective de performanță.

Încrederea emoțională și relațională

Dezvoltarea relațiilor personale

Pe axa emoțională, încrederea se formează și se cultivă într-un timp mai lung, prin crearea unei conexiuni personale profunde. Astfel de relații sunt caracterizate de discuții informale, schimb de cunoștințe și confruntarea împreună cu probleme similare.

Sfaturi practice pentru crearea unei relații de încredere emoțională

Pentru a ilustra acest tip de încredere, putem lua exemplul unei relații de prietenie între colegi. Unde se încurajează schimbul de experiențe personale, fiind vulnerabili și empatici unii față de alții. Este esențial să se încurajeze înțelegerea culturală și empatia pentru a facilita rezolvarea neînțelegerilor.

Partenerul tău în recrutare forță de muncă din Asia.

Contactați-ne pentru servicii end 2 end!

axa încrederii

Înțelegerea Experienței lui Arvind: Încrederea rațională versus încrederea emoțională

Arvind, un bucătar talentat originar din India, a avut parte de două experiențe de lucru contrastante în România. Analizând traseul său profesional, putem observa cum interacțiunea dintre încrederea rațională și cea emoțională poate influența satisfacția în muncă și productivitatea.

Încrederea Rațională în Primul Angajament

În prima sa experiență de lucru la Alba Iulia, relația cu angajatorul a fost caracterizată de un accent puternic pus pe încrederea rațională. Supravegherea constantă și critica aspră pe care Arvind o îndura zilnic subliniau importanța performanței și eficienței în acel mediu de lucru. Din nefericire, această abordare strict profesională a creat un mediu de lucru tensionat, care a inhibat încurajarea relațiilor personale și a dus în cele din urmă la demisia lui Arvind.

Redescoperirea Încrederii Emoționale la Villa Franka

Sosit la Sighișoara, la Villa Franka, Arvind a descoperit un mediu de lucru unde încrederea emoțională era la fel de valorizată ca cea rațională. Aici, angajatorul lua masa cu angajații, discutând și gătind împreună, creând astfel un spațiu unde oamenii se puteau cunoaște și aprecia reciproc. Această abordare a facilitat dezvoltarea unor legături personale puternice, transformând locul de muncă într-un spațiu de încredere și respect mutual.

Recomandări pentru Cultivarea unui Echilibru Armonios între Cele Două Tipuri de Încredere

În lumina experienței lui Arvind, se recomandă cultivarea unei culturi organizaționale care echilibrează aspectele raționale și emoționale.

  • Sprijinirea Relațiilor Personale Angajatorii ar trebui să încurajeze angajații să construiască relații personale autentice, oferind spații și oportunități pentru interacțiuni neformale. Pot fi organizate evenimente de team-building sau mese comune, unde angajații au posibilitatea să împărtășească experiențe și să creeze legături puternice.
  • Menținerea Standardelor Profesionale Înalte În paralel, este esențială menținerea unor standarde profesionale înalte, promovând meritocrația și recunoașterea eforturilor individuale. Angajații trebuie să știe că performanța și dedicația lor sunt recunoscute și apreciate.

Axa încrederii

„Prin integrarea armonioasă a încrederii raționale și emoționale în cultura organizațională, companiile pot crea un mediu de lucru care favorizează nu doar productivitatea, dar și bunăstarea angajaților. Experiența lui Arvind demonstrează că echilibrul între aceste două forme de încredere poate fi cheia către un mediu de lucru mai fericit și mai productiv.”